Löpande uppdateringar


Om Ni enbart vill använda er hemsida till att vara en statisk presentation av exempelvis företaget eller produkterna, behöver inte informationen uppdateras speciellt frekvent.

Men om Ni däremot vill ta er webbplats ett steg längre och få en mer levande hemsida med uppdateringar är det viktigt att detta verkligen sker och inte bara är något som "hamnar mellan stolarna", vilket är väldigt vanligt i det dagliga arbetet.
Det ser inte något vidare bra ut om webbplatsen har en avdelning med "Nyheter", och den senast inskrivna nyheten är flera år gammal, eller om det görs reklam för produkter som inte finns med i produktsortimentet längre.

Om Ni inte har tid eller personal för att sköta uppdateringarna kan Uncover IT hjälpa er med detta.

Även om Ni idag redan har en befintlig hemsida och vill ha hjälp med att genomföra förändringar på Er webbplats kan Uncover IT hjälpa till med vidareutvecklingen.

Uppdateringar sker mot gällande timtaxa.


Uncover IT   Mail: info@uncoverit.se Tel: 0733 - 22 43 43