Webbdesign


Beroende på Era önskemål skapar vi en design som förmedlar det budskap ni vill föra fram. Webbplatsen får en utformning som baseras bland annat på verksamhetsområde, målgrupp och hur er logotyp är utformad.

Uncover IT lägger stor vikt vid att kunden ska bli nöjd och känna att webbplatsen profilerar företaget på ett korrekt vis. Därför lyssnar Uncover IT lyhört på sina kunders önskemål.

Era besökare ska få en behaglig upplevelse och intryck av företaget redan efter några sekunders besök på er webbplats.

I ett första steg uformar vi en designskiss av hur er webbplats skulle kunna se ut och genom en iterativ process tar vi gemensamt fram den slutliga skissen av hur webbplatsen ska utformas.
Först därefter börjar programmeringen av webbplatsen.

Har Ni en desing klar för hur den kommande hemsidan ska se ut kan Uncover IT hjälpa till med implementeringen, det vill säga själva kodandet.


Uncover IT   Mail: info@uncoverit.se Tel: 0733 - 22 43 43