Webbutveckling


När vi gemensamt utformat rätt design påbörjas programmeringen av webbplatsen.

Detta sker struktrurerat och genomtänkt. Tex så används stilmallar fullt ut, vilket betyder att innehållet och utseendet separeras. Detta för att det ska bli enklare att byta färg och form vid behov.
Vidare följs webbstandards för att kvalitetssäkra koden.

Webbutveckling kan handla om allt från komplicerade databaslösningar, avancerad webbprogrammering, intranät, flashanimeringar eller enklare, statiska hemsidor.
Oavsett behov ser Uncover IT till att uppfylla de krav som ställs på de tekniska lösningar som levereras.

Olika verktyg, tekniker och tekniska begrepp som Uncover IT slänger sig med är: PHP, C#, ASP.NET, JavaScript, Flash, Ajax, MySQL, SQL Server, CSS, HMTL med mera...


Uncover IT   Mail: info@uncoverit.se Tel: 0733 - 22 43 43